Privacy Verklaring WeCreate Events

Algemeen   

WeCreate Events respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten,  goederen en/of informatie waar u om gevraagd heeft te leveren. WeCreate Events zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de levering van onze diensten en/of goederen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Persoonsgegevens

WeCreate Events verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (rechtstreeks of via een ander platform zoals bedrijfsuitje.nl of wegmetdebaas.be). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Emailadres
– Telefoonnummer  

Bewaartermijn 

Bij het indienen van een aanvraag worden uw persoonsgegevens in de database van WeCreate Events verwerkt, zodat wij u een passende offerte kunnen toesturen. Deze gegevens worden (maximaal 20 jaar na het laatste contact) bewaard voor onze statistieken en eventuele toekomstige boekingen. Indien uw aanvraag niet leidt tot een boeking, worden binnen maximaal 5 jaar uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer verwijderd. Ik dat geval bewaren wij enkel (maximaal 20 jaar na het laatste contact) uw bedrijfsnaam (indien van toepassing) en voor- en achternaam.   

Bij een boeking worden de facturatiegegevens ook ingevoerd in onze administratie “Exact”. Deze gegevens worden niet verwijderd en dienen sowieso minimaal 7 jaar bewaard te blijven volgens de wettelijke regels.


U kunt ten alle tijden een verzoek doen om de gegevens te laten verwijderen, rekening houdende met de wettelijke regels. 

Cookies etc. 

WeCreate Events gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die bij een bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen wij analytische cookies. Deze cookies meten alle data die terug te vinden is in het statistiekenprogramma “Google Analytics”. Deze cookies meten bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website, de tijd dat ze op de website verblijven en welke pagina’s er bekeken worden. Op basis van deze data kunnen wij de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Linkedin en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door bijvoorbeeld Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van deze Social media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen), om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Zie voor een toelichting de site “Veilig Internetten”. 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onder andere acties en nieuwe arrangementen. Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat de mogelijk om u af te melden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Na schriftelijk verzoek heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@wecreate-events.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WeCreate Events zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

Tevens willen wij u erop attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming

WeCreate Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wecreate-events.nl.

Aanpassen Privacy Verklaring 

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.